Groene Energie

Groene energie is een verzamelnaam voor stroom die duurzaam wordt opgewekt. Dat kan door energie op te wekken via energiebronnen zoals zon, wind of water. Dit zijn energiebronnen die onuitputtelijk zijn en dus nooit opraken.

Wat is groene energie

Groene energie wordt opgewekt uit energiebronnen die onuitputtelijk zijn en dus nooit opgeraken. Bovendien belast groene energie het milieu niet om dat er weinig tot geen schadelijke stoffen voortkomen bij de opwekking ervan. Grijze energie daarentegen wordt opgewekt met fossiele brandstoffen die langzamerhand opgeraken en wél milieubelastend zijn. Groene energie is dus een duurzame vorm van energie.

Europa heeft als doelstelling om tegen 2020 meer dan 20% van zijn energie duurzaamste produceren. Ons land wil hierbij 13% van alle energie uit groene energie halen. Uit eerste analyses blijkt ook dat we dit zullen halen.

Groene energiebronnen

Groene energie wordt dus opgewekt uit duurzame, groene energiebronnen. Voorbeelden van groene energiebronnen zijn: waterkracht, windenergiezonne-energie, aardwarmte, getijdenenergie, biomassa en vloeibare biobrandstoffen.

De volgende diensten doen wij

    • Plaatsen van zonnepanelen
    • Laadpalen

Dit zijn al enkele van de merken waar wij met werken

Op zoek naar een specialist in domotica & elektriciteitswerken?
Contacteer me voor al uw installaties en herstellingen!